Piškvorky

Nastavení:

Počet polí na řádku (min 3, max 30) ?
Počet polí ve sloupci (min 3, max 30) ?
Počet polí v řadě potřebných k vítězství
Hráče 1 ovládá
Hráče 2 ovládá
Hráč 1 značka
Hráč 2 značka
Hráč 1 barva
Hráč 2 barva

Hra s počítačem pouze pro klasickou Tic-Tac-Toe čili hra 3x3 pole, 3 pole v řadě k vítězství.


Hra:

Aktuální stav